Múzeum Jána Thaina Nové Zámky - verzia pre slabozrakých   

História múzea
Štruktúra a zamestnanci múzea
Archeologická výstava
Historická výstava
Národopisná výstava
Pamätná izba Antona Bernoláka
Gergely Czuczor – život a dielo
Aktuálne výstavy
Pripravované výstavy
Archív výstav
Archeologické múzeum vo Svodíne
Dom ľudových tradícií vo Svodíne
Aktuálny predmet mesiaca
Archív predmetov mesiac
Archeologická zbierka
Historická zbierka
Národopisná zbierka
Numizmatická zbierka
Zbierka výtvarného umenia
Zbierka „Dejiny múzea“
Fond regionálnej knižnice
Podujatia
Tvorivé dielne
Prednášky a demonštračné hodiny
Archív podujatí
Ústavná knižnica
Fond regionálnej knižnice
Blaskovicsova knižnica
Mapa
Cestovný poriadok
Otváracie hodiny
Vstupné
Publikácie
Suveníry
Pohľadnice
Kontakty

Suveníry

Cínový vojak

Odznaky vtákov Slovenska

45 Sk - 1,49 €

Lastovička domová (Hirundo rustica)

Orol skalný (Aquila chrysaetos)

Rybárik riečny (Aldeco atthis)

Sokol myšiar (Falco tinnunculus)

Stehlík zelený (Carduelis chloris)

Tetrov hlucháň (Tetrao urogallus)

Volavka popolavá (Ardea cinerea)

Žlna zelená (Picus viridis)

Cínový vojak s koňom

150 Sk - 4,97 €

 
Späť na hlavnú stránku
webmaster: Július Szarka