Múzeum Jána Thaina Nové Zámky - verzia pre slabozrakých   

História múzea
Štruktúra a zamestnanci múzea
Archeologická výstava
Historická výstava
Národopisná výstava
Pamätná izba Antona Bernoláka
Gergely Czuczor – život a dielo
Aktuálne výstavy
Pripravované výstavy
Archív výstav
Archeologické múzeum vo Svodíne
Dom ľudových tradícií vo Svodíne
Aktuálny predmet mesiaca
Archív predmetov mesiac
Archeologická zbierka
Historická zbierka
Národopisná zbierka
Numizmatická zbierka
Zbierka výtvarného umenia
Zbierka „Dejiny múzea“
Fond regionálnej knižnice
Podujatia
Tvorivé dielne
Prednášky a demonštračné hodiny
Archív podujatí
Ústavná knižnica
Fond regionálnej knižnice
Blaskovicsova knižnica
Mapa
Cestovný poriadok
Otváracie hodiny
Vstupné
Publikácie
Suveníry
Pohľadnice
Kontakty

Podujatia

Noc v múzeu

Noc v múzeu - 18. mája

Podujatie usporiadané pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií.

Múzeum sa snaží atraktívnym spôsobom prezentovať svoju činnosť a poslanie. Takto napríklad predstavujeme reštaurá-torské a konzervatorské práce v múzeu. Okrem toho sú pre návštevníkov pripra-vené zaujímavé činnosti ako napr. peča-tenie listín a listov autentickými typáriami, výroba ručného papiera či jazdenie na koni a ľukostreľba. Výstavy a expozície sú sprístupnené do 22.00 hod.

Agrokomplex - druhá polovica augusta

Naše múzeum sa každoročne zúčastňuje poľnohospodárskeho veľtrhu na výstavisku Agrokomplex v Nitre. V časti Nitrianskeho samosprávneho kraja sa prezentujeme s výstavou na aktuálnu tému.

Porcinkula - koniec júla

V rámci cirkevného sviatku Porciunkula sa naše múzeum prezentuje na Hlavnom námestí v Nových Zámkoch.

 
Späť na hlavnú stránku
webmaster: Július Szarka