Múzeum Jána Thaina Nové Zámky - verzia pre slabozrakých   

História múzea
Štruktúra a zamestnanci múzea
Archeologická výstava
Historická výstava
Národopisná výstava
Pamätná izba Antona Bernoláka
Gergely Czuczor – život a dielo
Aktuálne výstavy
Pripravované výstavy
Archív výstav
Archeologické múzeum vo Svodíne
Dom ľudových tradícií vo Svodíne
Aktuálny predmet mesiaca
Archív predmetov mesiac
Archeologická zbierka
Historická zbierka
Národopisná zbierka
Numizmatická zbierka
Zbierka výtvarného umenia
Zbierka „Dejiny múzea“
Fond regionálnej knižnice
Podujatia
Tvorivé dielne
Prednášky a demonštračné hodiny
Archív podujatí
Ústavná knižnica
Fond regionálnej knižnice
Blaskovicsova knižnica
Mapa
Cestovný poriadok
Otváracie hodiny
Vstupné
Publikácie
Suveníry
Pohľadnice
Kontakty

Dom ľudových tradícií vo Svodíne

Dom ludových tradícií vo Svodíne

Dom ľudových tradícií vo Svodíne je prvou vysunutou expozíciou Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch. Predstavuje spôsob života zámožnej roľníckej rodiny vo Svodíne v 20. – 30. rokoch 20. storočia.

Expozíciu Domu ľudových tradícií tvorí celý rad zariadených objektov nachádzajúcich sa na rozsiahlom pozemku bývalého zámožného gazdu. V prednej časti dvora stojí hlinený obytný dom postavený v 20. rokoch 20. storočia, pozostávajúci z prednej izby, kuchyne, zadnej izby, komory a maštale pod spoločnou škridlovou strechou. Za obytným domom sa nachádza trojdielna stodola, pod ňou pivnica. Oproti obytnému domu, na protiľahlej strane pozemku pod trstinovou strechou stojí letná kuchyňa a sýpka, postavené začiatkom 20. storočia, za nimi kurín a chlievy.

Predná izba, tzv. „čistá“ má paralelné usporiadanie, pri ktorom sú postele umiestnené paralelne po zadnej a prednej stene, medzi nimi – pred oknami stôl so stoličkami. Za posteľou na prednej stene je kolíska a skriňa na šaty, na zadnej stene skriňa a „šublótka“ – zásuvková truhlica, na nej kríž, svietniky, sväté obrázky, vázy, nad ňou zrkadlo, po stenách sväté obrazy, v zadnej časti izby liatinové kachle.

Zariadenie kuchyne tvorí murovaný šporák, stôl so stoličkami, „šteláž“ na riad, kuchynský kredenc, polica na vodu a železné umývadlo.

Zadná izba má tzv. rohové usporiadanie – v zadnom kúte so stolom a rohovou lavicou. Postele sú umiestnené po zadnej stene, za sebou. Ako odkladací nábytok tu slúži veľká trojdverová skriňa, tulipánová truhlica a veľký nástenný vešiak za dverami.

Komora slúži na odkladanie potravín, sezónneho kuchynského riadu a náradí domáckych remesiel.

Letná kuchyňa je vybavená kuchynským nábytkom a riadom, pohovkou na poobedňajší oddych a v zadnej časti miestnosti sa nachádza obuvnícka dielňa.

V stodole sú umiestnené rôzne poľnohospodárske náradia, koše a vinohradnícke potreby.

Výhodná poloha a priestranný dvor umožňujú usporiadanie tvorivých dielní, slávenie kalendárnych sviatkov, oživenie tradičných ľudových zvykov (vianočných, veľkonočných, oberačkových, jarných, letných, jesenných a zimných tradícií), spoluprácu medzi jednotlivými kultúrnymi a spoločenskými zložkami obce (spevokoly, tanečné súbory, skauti atď.). Tvorivé dielne a rôzne aktivity sa tu usporadúvajú i pre prihlásené cudzie školské a detské skupiny.

 
Späť na hlavnú stránku
webmaster: Július Szarka