Múzeum Jána Thaina Nové Zámky - verzia pre slabozrakých   

História múzea
Štruktúra a zamestnanci múzea
Archeologická výstava
Historická výstava
Národopisná výstava
Pamätná izba Antona Bernoláka
Gergely Czuczor – život a dielo
Aktuálne výstavy
Pripravované výstavy
Archív výstav
Archeologické múzeum vo Svodíne
Dom ľudových tradícií vo Svodíne
Aktuálny predmet mesiaca
Archív predmetov mesiac
Archeologická zbierka
Historická zbierka
Národopisná zbierka
Numizmatická zbierka
Zbierka výtvarného umenia
Zbierka „Dejiny múzea“
Fond regionálnej knižnice
Podujatia
Tvorivé dielne
Prednášky a demonštračné hodiny
Archív podujatí
Ústavná knižnica
Fond regionálnej knižnice
Blaskovicsova knižnica
Mapa
Cestovný poriadok
Otváracie hodiny
Vstupné
Publikácie
Suveníry
Pohľadnice
Kontakty

Archív výstav

Hľa, veľkú radosť vám zvestujem
6. 12. 2007 – 23. 2. 2008

Výber z tvorby Csabu Kanicsku
28. 2. – 29. 3. 2008

Vojna, ktorá zmenila Európu
3. 4. – 28. 6. 2008

Dejiny šahanského prepošstva Blahoslavenej Panny Márie
10. 7. – 28. 8. 2008

Fľaše trpezlivosti
4. 9. – 4.10. 2008

Núbia v časoch faraónov – putovná výstava
10. 10. 2008 – 10. 01. 2009

Premnožili sa anjeli
15. 01. 2009 – 28. 02. 2009

Sine aqua non est vita – Bez vody niet života
17. 04. 2009 – 30. 06. 2009

Slobodný duch Tibetu výstava Tibetského centra v Andovciach
10. 7 – 28. 8. 2009

135. výročie Hasičského zboru v Nových Zámkoch
Funkcionalizmus v Nitrianskom kraji
(Výstava Pamiatkového úradu v Nitre)
10. 9 – 31. 10 2009

Čaj nápoj náš každodenný
November 1989 v Nových Zámkoch

5. 11. – 31. 1. 2010

 
Späť na hlavnú stránku
webmaster: Július Szarka