Múzeum Jána Thaina Nové Zámky - verzia pre slabozrakých   

História múzea
Štruktúra a zamestnanci múzea
Archeologická výstava
Historická výstava
Národopisná výstava
Pamätná izba Antona Bernoláka
Gergely Czuczor – život a dielo
Aktuálne výstavy
Pripravované výstavy
Archív výstav
Archeologické múzeum vo Svodíne
Dom ľudových tradícií vo Svodíne
Aktuálny predmet mesiaca
Archív predmetov mesiac
Archeologická zbierka
Historická zbierka
Národopisná zbierka
Numizmatická zbierka
Zbierka výtvarného umenia
Zbierka „Dejiny múzea“
Fond regionálnej knižnice
Podujatia
Tvorivé dielne
Prednášky a demonštračné hodiny
Archív podujatí
Ústavná knižnica
Fond regionálnej knižnice
Blaskovicsova knižnica
Mapa
Cestovný poriadok
Otváracie hodiny
Vstupné
Publikácie
Suveníry
Pohľadnice
Kontakty

Národopisná výstava

Národopisná expozícia

Národopisná expozícia „Z klenotnice ľudového umenia“

Národopisná expozícia „Z klenotnice ľudového umenia“ je venovaná kráse – je reprezentatívnym výberom z najkrajších zdobených predmetov etnografickej zbierky múzea. Exponáty pochádzajú z 2. polovice 19. a 1. polovice 20. storočia.

Sú to predovšetkým úžitkové predmety vyhotovené pre potreby rodiny a hospodárstva, pre vlastné potešenie, dary lásky pre milované osoby, predmety so sviatočnou, obradovou a reprezentačnou funkciou. Sú vyhotovené z prírodných, ľahko prístupných materiálov a ich výzdoba reprezentuje vkus a estetické cítenie ich výrobcov a užívateľov – t.j. ľudu v Novozámockom okrese.

Expozícia ľudového umenia je členená podľa základného materiálu exponátov, delí sa na tematické skupiny: drevo, prútie, slama, koža, rohovina, kov (železo, mosadz, striebro), hlina a textil.

Najpočetnejšiu skupinu tvoria drevené predmety – krásne vyrezávané, datované, menami alebo iniciálkami značené praslice, mangle, kuchynské potreby, paličky a rebríčky ku kvetom (dary lásky); kulače, fokoše, oporné palice, bičiská (pre potreby chlapov); sakrálne plastiky (pamiatky z pútnických miest) a niektoré zdobené kusy ľudového nábytku (tulipánová truhlica, stoličky).

Zaujímavú skupinu tvoria kovové predmety – ozdobne kované železné súčiastky domu, pekne tvarované, menami či iniciálkami značené železné kliny z náhrobných krížov. Zvlášť pekná je kolekcia mosadzných a hlavne strieborných ľudových šperkov a ozdôb, doplnkov novozámockého ľudového odevu – filigránové, granulované a tordované gombíky, spony a ihlice rôznych tvarov a rozmerov.

Kolekciu hlinených nádob tvoria zdobené hrnce, krčahy, džbány, mliečniky, pekáče, misy a taniere z rôznych hrnčiarskych dielní Slovenska i Zadunajska.

K najreprezentatívnejším exponátom patria ľudové textílie – vyšívaním a vytkávaním bohato zdobené odevné súčiastky (rukávce, pruclíky, čepce, zástery, šatky na hlavu i na plecia), bytový (obrusy, obliečky, uteráky, utierky) a obradový (prikrývky na krst, na košík do kúta, odievačky na vádzku, smútočné plachty, obrusy,uteráky) textil.

Expozícia je doplnená dobovými kresbami Jána Thaina, zakladateľa novozámockého múzea.

Expozícia „Zo života predkov“

Expozícia „Zo života predkov“ pomocou troch najcharakteristickejších oblastí ľudovej kultúry, ako poľnohospodárstvo, chov hospodárskych zvierat, ľudové staviteľstvo a bývanie, zavedie návštevníka do 1. polovice 20. storočia.

Hlavným zdrojom obživy ľudu našej úrodnej krajiny bolo obrábanie pôdy – hlavne pestovanie obilnín, okopanín a zeleniny. Expozícia poľnohospodárstva predstavuje celoročný cyklus práce roľníka – orbu, sejbu, žatvu, mlatbu a uskladnenie úrody. Vystavené náradia – styky na vypichovanie buriny, nástroje na kovanie a ostrenie kosy, kosáky, hrable, vidly, cepy, vejačky, merice, koše, zásobnice na plodiny; záhradnícke paličky na sadenie, motyčky, rýľčeky a lopatky na polievanie sú výrobkami našich predkov, jednoduchých roľníkov. Svedčia o ich zručnosti, múdrosti a vrelom vzťahu k pôde – živiteľke.

V živote dedinského ľudu má dôležitú úlohu aj chov hospodárskych zvierat – hlavne hovädzieho dobytka, koní, ošípaných, oviec a hydiny. Túto časť expozície prezentujú predmety potrebné na chov, ochranu a využitie hospodárskych zvierat – jarmá, chomút, konský postroj, podkovy a zubadlá, zvonce, biče, nožnice na seno a slamu, na strihanie oviec, klonka pre kvočku, napájadlo pre hydinu, nástroje na ošetrenie a liečenie domácich zvierat a pod.

Obsiahla téma ľudového staviteľstva v expozícii je prezentovaná pomocou fotografií a pôdorysných náčrtov. Najatraktívnejšou časťou expozície je ukážka ľudového bývania – interiéru časti izby, tzv. svätého kúta so stolom, rohovou lavicou, stoličkami, zrkadlom a svätými obrazmi, medzi nimi na Novozámocku veľmi obľúbeným hracím obrazom. Kuchynská časť je venovaná pečeniu chleba.

Expozícia je určená hlavne pre žiakov základných škôl. Nakoľko predstavuje život na dedine od konca 19. do pol. 20. storočia pomocou autentických predmetov, vynikajúco sa využíva na výučbu vlastivedy pre tretie a štvrté ročníky.

 
Späť na hlavnú stránku
webmaster: Július Szarka