Múzeum Jána Thaina Nové Zámky - verzia pre slabozrakých   

História múzea
Štruktúra a zamestnanci múzea
Archeologická výstava
Historická výstava
Národopisná výstava
Pamätná izba Antona Bernoláka
Gergely Czuczor – život a dielo
Aktuálne výstavy
Pripravované výstavy
Archív výstav
Archeologické múzeum vo Svodíne
Dom ľudových tradícií vo Svodíne
Aktuálny predmet mesiaca
Archív predmetov mesiac
Archeologická zbierka
Historická zbierka
Národopisná zbierka
Numizmatická zbierka
Zbierka výtvarného umenia
Zbierka „Dejiny múzea“
Fond regionálnej knižnice
Podujatia
Tvorivé dielne
Prednášky a demonštračné hodiny
Archív podujatí
Ústavná knižnica
Fond regionálnej knižnice
Blaskovicsova knižnica
Mapa
Cestovný poriadok
Otváracie hodiny
Vstupné
Publikácie
Suveníry
Pohľadnice
Kontakty

Štruktúra a zamestnanci múzea

Úsek riaditeľa

Helena Gudmonová,
riaditeľka

Kontakt:
tel: 035/6400032, 035/6402572
e-mail: muzeumnz@mail.t-com.sk
Pribinova 6, Nové Zámky

Nikoleta Sedláčková,
sekretárka, finančný referent

Kontakt:
tel: 035/6400032
e-mail: muzeumnz@mail.t-com.sk
Pribinova 6, Nové Zámky

Úsek hospodárskej správy

Agnesa Kiripolská
ekonóm, vedúca úsekov

Kontakt:
tel: 035/6400032
e-mail: ekonom.muzeumnz@mail.t-com.sk
Pribinova 6, Nové Zámky

Tibor Kucman,
správca budov

Kontakt:
tel: 035/6400626
Ul. M. R. Štefánika 58,
Nové Zámky

Helena Horváthová,
upratovačka

Kontakt:
tel: 035/6400032
035/6400626

Árpád Baracska,
dozorca, ochrana zbierkových predmetov

Kontakt:
tel: 0915/134658
e-mail: edina.svajcer@gmail.com
Svodín č.d. 305

Úsek spoločenskovedných disciplín

Mgr. Eszter Kovácsová,
archeológ

Kontakt:
tel: 035/6400032
e-mail: muzeumnz@mail.t-com.sk
Pribinova 6, Nové Zámky

Mgr. Zuzana Császárová,
historik starších dejín

Kontakt:
tel: 035/6400032
e-mail: muzeumnz@mail.t-com.sk
Pribinova 6, Nové Zámky

Mgr. Pavol Rusnák,
historik starších a novších dejín

Kontakt:
tel: 035/6400032
e-mail: muzeumnz@mail.t-com.sk
Pribinova 6, Nové Zámky

Helena Gudmonová,
etnograf

Kontakt:
tel: 035/6400032
e-mail: muzeumnz@mail.t-com.sk
Pribinova 6, Nové Zámky

Úsek dokumentácie, správy a ochrany múzejných fondov

Kristián Bába,
dokumentátor

Kontakt:
tel: 035/6400032
e-mail: muzeumnz@mail.t-com.sk
Pribinova 6, Nové Zámky

Edina Švajcerová,
dokumentátor

Kontakt:
tel: 0907/432055
e-mail: edina.svajcer@gmail.com
Svodín č.d. 305

Viliam Zajaček,
fotografista

Kontakt:
tel: 035/6400626
Ul. M. R. Štefánika 58, Nové Zámky

Mgr. art. Eva Gáliková,
reštaurátor

Kontakt:
tel: 035/6400626
Ul. M. R. Štefánika 58, Nové Zámky

Úsek služieb

Marta Kasášová,
lektor

Kontakt:
tel: 035/6400626
Ul. M. R. Štefánika 58, Nové Zámky

Monika Tomanová,
múzejný pedagóg, lektor

Kontakt:
tel: 035/6400626
Ul. M. R. Štefánika 58, Nové Zámky

Edina Švajcerová,
lektor

Kontakt:
tel: 0907/432055
e-mail: edina.svajcer@gmail.com
Svodín č.d. 305

Klára Petriová,
knihovník

Kontakt:
tel: 035/6400032
e-mail: muzeumnz@mail.t-com.sk
Pribinova 6, Nové Zámky

 
Späť na hlavnú stránku
webmaster: Július Szarka