Múzeum Jána Thaina Nové Zámky - verzia pre slabozrakých   

História múzea
Štruktúra a zamestnanci múzea
Archeologická výstava
Historická výstava
Národopisná výstava
Pamätná izba Antona Bernoláka
Gergely Czuczor – život a dielo
Aktuálne výstavy
Pripravované výstavy
Archív výstav
Archeologické múzeum vo Svodíne
Dom ľudových tradícií vo Svodíne
Aktuálny predmet mesiaca
Archív predmetov mesiac
Archeologická zbierka
Historická zbierka
Národopisná zbierka
Numizmatická zbierka
Zbierka výtvarného umenia
Zbierka „Dejiny múzea“
Fond regionálnej knižnice
Podujatia
Tvorivé dielne
Prednášky a demonštračné hodiny
Archív podujatí
Ústavná knižnica
Fond regionálnej knižnice
Blaskovicsova knižnica
Mapa
Cestovný poriadok
Otváracie hodiny
Vstupné
Publikácie
Suveníry
Pohľadnice
Kontakty

Aktuálny predmet mesiaca

Predmet mesiaca december 2011 – Novoročné pohľadnice E.B.D.

Novoročné sviatky boli v rôznych obdobiach i rôznych kultúrach príležitosťou na posielanie rôznych prianí členom rodiny a blízkym priateľom, v rámci daných možností.

Pre našu dobu sa stali nositeľom takýchto prianí pohľadnice. Ich priamymi predchodcami boli kartičky s potlačené vianočnými motívmi a pozdravmi, ktoré sa ešte posielali v obálkach. V masovom meradle sa začali používať v Anglicku na začiatku 40. rokov 19. storočia.

Počiatky pohľadníc v dnešnom slova zmysle siahajú do roku 1865 a neboli vôbec jednoduché.

Nápad korešpondencie napísanej na otvorenú kartu vzbudil sprvu na nemeckom poštovom kongrese pohoršenie. Nakoniec sa však presadili rozumné argumenty a spoločnosť s radosťou prijala možnosť posielať pozdravy na korešpondenčnom lístku, ktorý bol oproti listom v obálke omnoho lacnejší.

Skutočná pohľadnica však vznikla vytlačením obrázka na stranu určenú pre text. Stalo sa tak v roku 1970 a podnet k tomu dala francúzko – pruská vojna. Motívom bolo delo s pruským delostrelcom, ktoré dal do rohu karty vyraziť oldenburgský podnikateľ August Schwarz.

Dnešnú podobu získali pohľadnice na Svetovom poštovom kongrese v roku 1885, kde sa rozhodlo o rozdelení jej zadnej strany na časť pre adresu a časť pre pozdrav. Napriek tomu u pretrvali pohľadnice s celou zadnou stranou určenou pre adresu a minimom priestoru pre odkaz vedľa obrázka až do roku 1905, lebo sa pošta snežila nútiť ľudí písať dlhšie správy do drahších listov.

3 novoročné pohľadnice, ktoré predstavujeme svojim návštevníkom ako predmet mesiaca december, vytlačilo v polovici 20. storočia vydavateľstvo Erharda Bukowskeho v Drážďanoch (Dresdner Fein Papier Erhard Bukowsky, Dresden) s kresbami ilustrátorky detských knižiek Charlotte Baron.

Mgr. Pavol Rusnák

 
Späť na hlavnú stránku
webmaster: Július Szarka